Yazışmaya Profesyonel Bakış: Ciddi İş Grupları

İş veya proje grupları, (bu gruplardaki kişilerle birebir konuşmaların dışında) bir amaç veya mecburiyetten bir araya gelmiş insanlardan oluşur. Her konuşmada olduğu gibi Ciddi İş Grupları da kendine has dinamikleri bünyesinde taşır. Goygoy iş gruplarından farkı, rahat rahat küfürleşilemeyen, ağzına geleni söyleyemeyi engelleyen bir atmosferin ya da en az bir kişinin bulunmasıdır. Bu sebeple gerilim, minimum düzeyde default olarak daima bulunur. Yeni girilen gruplar, yöneticisi olduğunuz gruplar, sürekli herkesin katıldığı diyaloglar, laf sokmalar, toplar tüfekler, arada belirli bir düzeyde goygoyun da karışabildiği iş grupları hep bu bölümde incelenecektir.

Yeni kurulan iş grupları tıpkı gerçek ortamdaki gibi belli aşamalardan geçer. Bu süreç genelde bir aşamada takılıp kalır. Muhabbet ilerlerse ileriki aşamalara geçilmiş olur. Sen zaten var olan bir gruba giriyorsan, insan genelde sudan çıkmış balığa döneceğinden, altta yazan aşamalardan hangisinde olduğunu tespit edip ona göre vaziyet almak en iyisidir.

1- Resmiyet Aşaması:

Ufak tefek sivrilmeler haricinde, her şey kitabına uygun gider. Kimse risk almak istemez. Çünkü gelecek aşamalardaki dedikodu tohumları büyük ölçüde bu zamanlarda atılır. Daha önce de hep bahsedildiği gibi, Whatsapp’ta da ilk izlenim çok önemlidir. Yine de zaman geçtikçe sivrilen kişiler olabilir ve gruplar diğer aşamalara geçme sancısı çekmeye başlar. Bu kişiler grubu bir ileri aşamaya taşımaya gönüllü olan, içi daralan arkadaşlardır. Bu iş arkadaşlarının grubu bir sonraki aşamaya geçirme çabaları, gruptaki kişi sayısına ve resmiyet meraklısı insan sayısına göre değişir. 60-70 kişinin bulunduğu bir grupta ya da yönetim kurulunun tam kadro bulunduğu bir grupta bu arkadaşların çabası genelde başarısız kalacaktır.

Ancak her zaman ilerleme olacak diye bir şey yoktur.

En çok tıkanma da bu aşamada olur. Çünkü ne düşünürsen içinde patlar. Kafanda binbir tilki dolaşır. Kişilerin yazdığı kişilikle, gerçekte tanışılan insanla ne kadar farklı olduğunu tüm çıplaklığıyla fark edersin. Hiç tanışmamış olsaydın da bir şey satmak amacıyla yazışıyor olunsaydı ne kadar farklı bir izlenim edineceğinin ayırdına varılır. Ya da sürekli yazılanları kim okumuş kim okumamış sürekli takiptesindir. Bunun gibi bir sürü şey olabilir ancak hepsi içinde patlar, ifade etmeye uygun ortam yoktur. Zaten gruptaki sivri insanları darlayan ve bir sonraki aşamaya geçmeleri konusunda kıpır kıpır yapan da bu düşünce akışıdır.

2- Çarşamba pazarı aşaması:

İşler artık bu aşamaya geldiyse, bunu başaran sivri arkadaşların haklı gururlarını hissetmeye başlarız. Konuşulan konuların %90’ı hala işle ilgili olsa da, %10’luk başka konular da görünür olmaya başlamıştır ve bu mevzular bambaşka bir hava estirir. Atılanları genelde esprili haber veya linkler, fotoğraflar oluşturur. Başlarda bu atılan şeylerin ucundan da olsa grubun amacıyla ilgili olmasına dikkat edilirken, bir süre sonra bu zorunluluk ortadan kalkar. Bu aşamada en çok yaşanan durum, (yine iş dışı konular için için) atılan şeyin yorumsuz kalmasıdır. Çünkü zorunluluktan bir araya gelen, yazılanlara zorunluluktan cevap veren insanların zorunda olmadan seninle muhatap olması zordur. İş yerinde aynı muhabbetleri yapmadığın insan, attığın komik haberin de sorumlusu hissetmez kendisini. Bunu da en iyi patronun attığı linklerde anlarsın. O zorunluluk daha çok hissedildiği için, kahkahalar yorumlar havada uçuşur.

Eğer iş dışı konuların konuşulduğu denemeler başarılı olur, maya tutarsa bu gibi şeylerden bahsedilme sıklığı artar. Ancak oran değişmez. Çünkü bu gevşeme mesajları, hala konuşulan ciddi konuların üstüne gelen tatlı misyonundadır. Aynı miktarda da iş konularında dönen yazışmalar da artar. Bu samimiyetin habercisidir. İş konusunda yazmasa da olur durumlarında kişi, bu rahatlama havasını. Etkisiyle daha katılımcı olacaktır. İş yavaştan “Maksat muhabbet olsun.” “Beni de sessiz sakin bir tip sanmasınlar” gibi düşünceler dümeni devralmaya başlar.

3- Kader Ortaklığı Aşaması:

Samimiyetin dozajının iyice artırdığı bu aşama, sanki önceden sorumluluk alan, hiçbir sıkıntı yaşamayan insanların bir anda içini dökmelerine şahit olmaya başlar. Şikayetler, sitemler ve grup dışındaki iş ortaklarıyla ilgili dedikodular daha görünürdür. Bu da kişiler arasındaki harcı sağlamlaştırır. İş arkadaşlarının aslında senden pek farklı olmadığını yavaştan sezilmeye başlandığı aşamadır. Bu da kişiyi iyice rahatlatır. E bu işler de karşılıklıdır. Artık grupta herkes kendi derdinde değil(miş gibi)dir. Herkes tamamen arkadaş olamamışsa da, grup artık bir ekiptir. Samimiyet bütünüyle herkese nüfuz etmediyse de, daha samimi kişiler arasındaki atışmalar normalleşir, heterojen bir samimiyet göze çarpar.

Patronların veya öğretmenler için en iyi aşama, grubun bu aşamada olması ve kalmasıdır. Çünkü grup ufalanmaları iş grupları özelinde bu aşamadan sonra gerçekleşir. Bu da ekibin içinde ekipler doğmasına sebep olur, İş Goygoy Grupları doğar. Ortalık kaynamaya başlar. Grupları bu aşamada tutmanın inceliklerinden de ileride bahsedilecek.

4- Nereden nereye aşaması:

Bu noktadan sonrası, artık grup üyelerinin tamamen arkadaş olduğu, hatta gruptan kendine yakın hissettikleri kişileri yanına alıp, herkesi kendilerinden farklı bir grup olarak görmeye başladıkları aşamadır. 4. aşama bu yüzden kritiktir. Grup bu aşamaya geldiğinde, artık iş/okul dışı da görüşülmeye, takılmaya başlanmıştır. Ancak bu takılmalar belli gruplar arasında kaldığı için, çağrılmayanların sorularıyla muhatap olmamak için grupta pek fotoğraf ya da haber dönmez. Sen yüz yüzeyken bir detay olarak öğrenirsin.

Bu aşamanın bir diğer belirtisi de tamamen bağımsız goygoy döndürebilmeyi sağlamasıdır. Yapılan esprilerin ve atılan ciddi olmayan mesajların cevapsız kalması korkusu pek yaşanmaz. Çünkü her fırsata mal bulmuş mağribi gibi koşan yakın iş arkadaşları bu aşamada ortaya çıkmaya başlar. Dönen muhabbet önce üst kademelerin arasında kalsa da, sonra yavaştan tabana doğru iner. Bu tabana iniş, grubun ufalanmasının da önüne geçecektir.

5- Bizden rahatı gevşektir aşaması

Olabilecek son nokta, “iş için bir araya geldik ama ahretlik olduk azizim” seviyesidir. Çok ender gerçekleşir. Bu aşamaya gelene kadar çoktan ufalanmış, kütlesini kaybetmeye başlamış proton ve nötron gibi olması gerekir. O yüzden bu aşamaya ulaşmak, aslında olağandışı bir durumdur ve çok farklı sebepleri olabilir. Örneğin gruptan birinin kaybı, gruptakilerin birbirleri için yaratılmış olması vs. Sonsuz ihtimal olabilir. Ama çok ender bir durum olduğu da su götürmez bir gerçektir.

Bu aşamayı tespit edebilmenin en kolay yolu grubun amacı gerçekleşse de, görüşülmeye devam edileceğinin sinyallerini vermeye başlamasıdır. Ne yazık ki bunun taktiği, kolay yolu olmaz. Doğru insanların, doğru zamanda, doğru frekansı tutturmasıyla ilgilidir.

Arkadaş Gruplarında da bahsedildiği gibi herkesin bir “Asıl Grubu” vardır. İşte 5. Aşama gruplar, asıl gruba evrilebilmiş ciddi iş gruplarıdır. İş goygoy gruplarından farkı da, başka bir gruptan doğmuş bir grup değil de ciddi amaçlar için kurulduğundan patronun/hocanın hala grupta aktif şekilde yazışmaların içinde bulunmasıdır.

Her aşamada olduğu gibi, bu aşamada da olay sadece whatsapp’la ilgili değildir. Ancak Whatsapp grubu olayları daha net olarak görmemize yardımcı olur.

Bir insanla whatsapp üzerinden belirli bir samimiyet aşamaya gelmek, yüz yüze gelmekten çok daha kolaydır. Bu yüzden iş/proje grupları kullanmasını bilene bulunmaz nimettir.

Ciddi iş grupları da böyledir işte. Gerilim giderek düşer, seviyeler atladıkça 30 kişilik grupta bildirimi görür görmez gruba bakıp mavi tıkı yapan ama cevap vermeyen insanlar gider, her yazılanı seviyeli bir muhabbet fırsatı olarak görenler geliverir. Çünkü bu bir özgüven göstergesidir.