Yazışmaloji nedir?

Yazışmaloji ne anlama gelir ve neyi amaçlar?

Yazışmaloji, yazışma kültürünü geliştirmeyi amaçlayan bir internet platformudur. Genel anlamda, mesajlaşma iletişimini geliştirmeyi, kavramlar yaratmayı ve “parmakları laf yapan” insanlar yaratmayı amaçlar.

Peki ne gerek var?

Tüm canlılar iletişimi bir hayatta kalma aracı olarak görür. Bu, hayvanların biraz daha akıllısı insanlar için de geçerlidir. İletişim geliştikçe insanlık güçlenmiş, insanlık güçlendikçe de iletişim şekilleri ve alışkanlıkları değişmiştir. Ancak biz insanlara özgü olan yazılı iletişimin, her konuda bu kadar hayatımıza gireceği bir günü atalarımız hayal edebilir miydi?

İletişim son yıllarda köklü bir değişim yaşar ve yazışma hiç olmadığı kadar, bazen de konuşmalardan daha fazla günlük hayatımızın dili olmuştur. Artık işlerimizi, ilişkilerimizi, tanışmalarımızı, tartışmalarımızı daha çok yazışarak yürütüyoruz. Bu iletişim yöntemini daha etkili ve verimli kullanmanın, bu kültür hakkında güncel kalmanın hayatımıza sağlayacağı katkılar sınırsız olacaktır. Bu anlamda Yazışmaloji’ye “Yazışmanın Retoriği” ya da “Etkili Yazışma Sanatı” demek abartı olmayacaktır.

Bu yeni inceleme alanının ve bu platformun herkese faydalı olması umuduyla.